Spirální dynamika

Asi před dvaceti lety se paní J. Deesword setkala se švýcarským lékařem Christianem Larsenem. Oba spojuje zájem o asijská bojová umění, kde je důležitá rovnováha a koordinace. Proč někdo má problémy s pohybovým aparátem (ploché nohy, haluxy, bederní hyperlordosa, hrudní kyfosa, plochá záda, skoliosa, časté úrazy kolene nebo luxace ramene) a někdo nemá? Proč někteří vrcholoví sportovci závodí řadu let bez potíží, někteří končí za několik sezon a mnozí se k vytouženému vrcholu pro potíže s pohybovým aparátem ani nedostanou? Na tyto otázky dává vyčerpávající odpověď spirální dynamika.
Koncept spirální dynamiky vychází z trojrozměrného prostoru, tedy i trojrozměrnosti anatomických struktur a pohybu ve všech třech dimenzích. Trojrozměrná hybnost může být použita v rámci prevence nebo léčby, na celkovou koordinaci těla, ale i cíleně na jednotlivou část. Lidské pohybové ústrojí má obrovský regenerační potenciál, pokud je tělo používáno koordinovaně. Špatný pohyb naopak negativně ovlivňuje anatomické struktury těla. Proto pohyb, který je dnes chápán jako záruka zdraví, může mít i negativní vliv, pokud je nekoordinovaný. Včasnou změnou pohybových návyků lze předejít přetěžování kloubního aparátu, opakovaným úrazům a podobně. U většiny deformací je změna možná. Rozsah a rychlost nápravy je závislá na věku pacienta, době trvání deformace, genetické disposici, vlastní motivaci, schopnosti vnímání tělesného pohybu a na kompetentním vedení fyzioterapeuta. Velmi důležitý pro prevenci i práci fyzioterapeuta je denní život. To znamená správné návyky držení a pohybu těla integrovat do běžných denních činností. Spirální dynamiku je možné použít jak pro výuku (školy, sportovní oddíly), tak pro léčbu. Předpokladem je profesionální vedení a převzetí odpovědnost za své tělo.

Čerpáno z textů Dr. med. Ch. Larsena v překladu Mileny Daniel.

 Kontaktujte nás, my Vám poradíme. Zde nám můžete také sdělit, jak jste byli spokojeni.

 


 

[widgetkit id=1]